Business case redden op hoogte en diepte

27-03-2020

Gezamelijke Brandweer Amsterdam

In 2020 wordt er een businesscase gemaakt om de haalbaarheid te onderzoeken van de uitvoering van de verwante taken ‘redden uit besloten ruimten’ en ‘redding op hoogte en diepte’. Een aantal lid-bedrijven en potentiele lid-bedrijven heeft te kennen gegeven behoefte te hebben aan invulling van deze taakvelden door de GBA. Vanwege de onvolledige inventarisatie van de omvang van deze behoefte enerzijds en de grote druk die het voorbereiden op deze taak zet op het oefenrooster anderzijds, is besloten nog geen invulling te geven aan deze taken vanaf de start van de operationele dienstverlening in april 2020.

 

Wanneer u inbreng heeft voor of vragen heeft over de businesscase neem dan contact met ons op.

Neem contact op met de GBA!

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?