Ondersteuning van lid-bedrijven

GBA zet zich in om jouw kostbare grondstoffen te beschermen voor mens en mileu
Arrow down

Ondersteuning van lid-bedrijven

De Gezamenlijke Brandweer Amsterdam stelt zich graag op als partner van haar leden. Naast het optreden bij incidenten en verstoringen is bij de GBA de kennis aanwezig om mee te denken over de inrichting en het beheer van diverse veiligheidssystemen, bluswatervoorzieningen en veiligheid gerelateerd beleid. Deze manier van samenwerken is een kans voor de lid-bedrijven om de verbinding tussen de ‘koude’ en de ‘warme’ kant tot stand te brengen en te onderhouden.

Diensten die wij leveren

Industriële brandbestrijding

In het Westelijk Havengebied kunnen allerlei industriële scenario’s voorkomen. Deze scenario’s, wijken af van basisbrandweerzorg en vragen veelal om bijzonder materieel, specifiek bewustzijn van een industriële omgeving en specialistische kennis en vaardigheden.

Lees verder

Basis brandweerzorg

Basisbrandweerzorg is de standaard brandweerzorg zoals deze wordt uitgevoerd in stedelijke gebieden overal in Nederland.

Lees verder

Scheepsbrandbestrijding

Het bestrijden van incidenten aan boord van schepen is, vanwege de hoge complexiteit, een eigen discipline. Calamiteiten op schepen kunnen voor discontinuïteit in het gebied zorgen door bijvoorbeeld het langdurig blokkeren van de vaarweg. Om deze reden is naast de bedrijven Port of Amsterdam participant in de coöperatie GBA.

Lees verder
image gba

Neem contact op met de GBA!

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?