Scheepsbrandbestrijding

GBA zet zich in om jouw kostbare grondstoffen te beschermen voor mens en mileu
Arrow down

Specialisme Scheepsbrandbestrijding

Veel bedrijven in het Westelijk Havengebied hebben de beschikking over kademeters waardoor (een deel van) de logistiek over het water plaatsvindt. Daarnaast is de stad Amsterdam een veel bevaren bestemming voor cruiseschepen. Het bestrijden van incidenten aan boord van schepen is, vanwege de hoge complexiteit, een eigen discipline. Calamiteiten op schepen kunnen voor discontinuïteit in het gebied zorgen door bijvoorbeeld het langdurig blokkeren van de vaarweg. Om deze reden is naast de bedrijven Port of Amsterdam participant in de coöperatie GBA. De GBA is speciaal opgeleid om in deze taak te voorzien.

Diensten die wij leveren

Ondersteuning van lid-bedrijven

De Gezamenlijke Brandweer Amsterdam stelt zich graag op als partner van haar leden. Naast het optreden bij incidenten en verstoringen is bij de GBA de kennis aanwezig om mee te denken over verbeteringen inrichting en het beheer van diverse veiligheidssystemen, bluswatervoorzieningen en veiligheid gerelateerd beleid.

Lees verder

Industriële brandbestrijding

In het Westelijk Havengebied kunnen allerlei industriële scenario’s voorkomen. Deze scenario’s, wijken af van basisbrandweerzorg en vragen veelal om bijzonder materieel, specifiek bewustzijn van een industriële omgeving en specialistische kennis en vaardigheden.

Lees verder

Basis brandweerzorg

Basisbrandweerzorg is de standaard brandweerzorg zoals deze wordt uitgevoerd in stedelijke gebieden overal in Nederland.

Lees verder

Neem contact op met de GBA!

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?