Industriële brandbestrijding

In nauwe samenwerking met de lid-bedrijven wordt op locatie georiënteerd en geoefend om de noodzakelijke lokale kennis op te doen en voorbereidingen treffen voor een soepele samenwerking met de interne noodorganisatie van het lid-bedrijf.
Arrow down

Industriële brandbestrijding

In het Westelijk Havengebied kunnen allerlei industriële scenario’s voorkomen. Deze scenario’s, wijken af van basisbrandweerzorg en vragen veelal om bijzonder materieel, specifiek bewustzijn van een industriële omgeving en specialistische kennis en vaardigheden. De GBA beschikt over een speciaal voertuig toegerust op industriële brandbestrijding (o.a.: blussen met schuimvormend middel, hogere waterpompcapaciteit) en het personeel van de GBA is speciaal opgeleid en getraind voor deze scenario’s en het werken met bijzonder materieel. In nauwe samenwerking met de lid-bedrijven wordt op locatie georiënteerd en geoefend om de noodzakelijke lokale kennis op te doen en voorbereidingen treffen voor een soepele samenwerking met de interne noodorganisatie van het lid-bedrijf.

Diensten die wij leveren

Ondersteuning van lid-bedrijven

De Gezamenlijke Brandweer Amsterdam stelt zich graag op als partner van haar leden. Naast het optreden bij incidenten en verstoringen is bij de GBA de kennis aanwezig om mee te denken over verbeteringen inrichting en het beheer van diverse veiligheidssystemen, bluswatervoorzieningen en veiligheid gerelateerd beleid.

Lees verder

Basis brandweerzorg

Basisbrandweerzorg is de standaard brandweerzorg zoals deze wordt uitgevoerd in stedelijke gebieden overal in Nederland.

Lees verder

Scheepsbrandbestrijding

Het bestrijden van incidenten aan boord van schepen is, vanwege de hoge complexiteit, een eigen discipline. Calamiteiten op schepen kunnen voor discontinuïteit in het gebied zorgen door bijvoorbeeld het langdurig blokkeren van de vaarweg. Om deze reden is naast de bedrijven Port of Amsterdam participant in de coöperatie GBA.

Lees verder

Neem contact op met de GBA!

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?