Artikel in één-één-twee, April 2021

10-04-2021

Gezamelijke Brandweer Amsterdam

In het tijdschrift één-één-twee verscheen naar aanleiding van het eenjarig operationeel zijn van de GBA, dit mooie artikel.

Neem contact op met de GBA!

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?