• Betrouwbaar
  • Betrokken
  • 24/7 beschikbaar
  • Specialisten
  • West Amsterdam

Gespecialiseerd in industriële incidentbestrijding in het Westelijk Havengebied van Amsterdam


De GBA werkt samen met haar partners aan een veilige haven.

Professionals in industriële incidentbestrijding

Incidentbestrijding in een haven- en industriegebied vraagt om bijzondere kennis, vaardigheden, materieel en awareness. De GBA is speciaal opgeleid, getraind en geëquipeerd om op te treden in deze industriële en waterrijke omgeving. Intensieve samenwerking met de bedrijven, Port of Amsterdam en de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland zorgt voor een versteviging van de gebiedskwaliteit van het Westelijk Havengebied van Amsterdam.

Diensten

Lees hier het laatste nieuws

Actueel

Diensten die wij leveren

Ondersteuning van lid-bedrijven

De Gezamenlijke Brandweer Amsterdam stelt zich graag op als partner van haar leden. Naast het optreden bij incidenten en verstoringen is bij de GBA de kennis aanwezig om mee te denken over verbeteringen inrichting en het beheer van diverse veiligheidssystemen, bluswatervoorzieningen en veiligheid gerelateerd beleid.

Lees verder

Industriële brandbestrijding

In het Westelijk Havengebied kunnen allerlei industriële scenario’s voorkomen. Deze scenario’s, wijken af van basisbrandweerzorg en vragen veelal om bijzonder materieel, specifiek bewustzijn van een industriële omgeving en specialistische kennis en vaardigheden.

Lees verder

Basis brandweerzorg

Basisbrandweerzorg is de standaard brandweerzorg zoals deze wordt uitgevoerd in stedelijke gebieden overal in Nederland.

Lees verder

Scheepsbrandbestrijding

Het bestrijden van incidenten aan boord van schepen is, vanwege de hoge complexiteit, een eigen discipline. Calamiteiten op schepen kunnen voor discontinuïteit in het gebied zorgen door bijvoorbeeld het langdurig blokkeren van de vaarweg. Om deze reden is naast de bedrijven Port of Amsterdam participant in de coöperatie GBA.

Lees verder

Aangesloten bij de GBA zijn:

Neem contact op met de GBA!

Heeft u vragen of bent u benieuwd naar de mogelijkheden?